e星体育

征询办事计划

国度医共体绩效查核平台

信息化处理计划


以国度医共体绩效查核计划为基准,操纵互联网、大数据、云计较手艺,搭建天下医共体绩效查核监测办理平台;以县域全体为单元,监测天下一切县域医共体政策落实环境和县域医共体扶植效果,出具成长报告,并对数据品质停止核对;扶植7大利用模块(数据报送、绩效评估、专家阐发、成果反应、县域阐发、决议计划撑持、征询计划),接纳互联网+查核的情势,实现天下慎密型县域医共体绩效查核任务。


▌产物功效

▌产物上风

公司
接洽
法令

——————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————

产物
邮箱:gx@gitelavalette.com.cn
TEL:010-62962628
北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地C区2号楼2层